NAF Reiseplanlegger

Sametinget

Sted
Per Roger Lauritzen

Det norske sametinget er et tilvalgt institutt for den samiske befolkningen og er lokalisert i Karasjok. Høsten 2000 ble det nye bygget offisielt åpnet med en veldig spesiell arkitektur, som bare i seg selv er en attraksjon. Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge.

Nordisk sameråd ble opprettet i 1964 som et rådgivende organ for offentlige myndigheter i spørsmål om samiske forhold. Rådet ble nedlagt da Sametinget trådte i funksjon. Det første sametinget ble åpnet av kong Olav 5., den 9. oktober 1989. Sametinget har som overordnet mål å legge forholdene til rette for at de samiske folkegruppene i Norge skal kunne sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Tinget har i løpet av de siste tiårene fått avgjørelses- og forvaltningsmyndighet på flere felt. Valg til sameting blir holdt samtidig med stortingsvalg, og representantene velges for en periode på fire år. Man må være registrert i et eget samemanntall for å velges og stemme ved valg. Sametinget i plenum er øverste organ, består av 43 representanter valgt fra sju valgkretser. Sametinget møtes fire ganger i året, og plenumsmøtet varer i ca. en uke. Sametingsrådet leder og driver Sametingets daglige virksomhet, valgt blant flertallet på tinget. I Finland ble sametinget offisielt etablert i 1995 og i Sverige i 1993. 2. november 2000 ble den nye sametingsbygningen i Karasjok offisielt åpnet av kong Harald.

Kontaktinformasjon

Adresse Hannoluokka 45, 9730 Karasjok
Geokoordinat (WGS 84) 69.471371, 25.4962909