NAF Reiseplanlegger

Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark

Sted
Per Roger Lauritzen

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark er Norges nest største, etter Hardangervidda.

Fra Bolnastua ved E6 er det merket sti inn i Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark. Den er hele 2102 km2 og opprettet i 1989, i kommunene Bodø, Beiarn, Saltdal, Rana, Meløy og Rødøy. Svartisen dekker 370 km2 og er Nord-Skandinavias største isbre, Norges nest største etter Jostedalsbreen. Naturen i nasjonalparken er variert – fra høye fjell og is ved havet, via frodige elvedaler, til høyfjellsviddene vest for E6 og Nordlandsbanen. I de tradisjonelle reindriftsområdene finnes en rekke samiske kulturminner. I de tundralignende våtmarksområdene i høyfjellet finnes østlige høyfjellsarter som tusenbeinkrepsen, boltit og snøugle, fjellrype, fjellrev og jerv. Skogsdyr som elg, rødrev og småpattedyr er særlig tallrike i de frodige høystaudebjørkeskogene i lavereliggende strøk.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 66.7597558, 14.5701537