NAF Reiseplanlegger

Salangen bygdemuseum

Sted

Salangen Bygdemuseum er en smak av gode gamle dager i vakre omgivelser på Prestbakken.

Salangen Bygdemuseum ligger i et vakkert og fruktbart jordbruksområde. Nybyggere ryddet jorda her på slutten av 1700-tallet. Samlingen består av sju bygninger, alle flyttet fra sitt opprinnelige miljø og satt opp på tunet. Her finnes våningshus, fjøs, stabbur, løe, bu, smie og mølle. Bygdemuseet har en samling på ca. 1500 gjenstander. Mesteparten består av husgeråd og møbler til våningshuset, et komplett skomakerverksted og diverse snekkerutstyr. Våningshuset er en to etasjes bygning fra 1870. Det er interiørutstilling i alle rom. Salangen Bygdemuseum ligger 4 km fra RV851 langs FV153.

Kontaktinformasjon

Adresse Prestbakken, Øvre Salangen, 9350 Sjøvegan
Geokoordinat (WGS 84) 68.8711969, 18.0280742