NAF Reiseplanlegger

Rygge kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Rygge kirke er blant Østfolds best bevarte middelalderkirker, med mye gammelt inventar.

Rygge kirke ble bygd i 1170 og er blant Norges største og rikeste middelalderkirker. Som steinkirke er den spesiell både fordi tønsbergitten i veggene er fraktet over Oslofjorden, trolig på flåter, og fordi denne og andre steinslag er hogd i firkanter (kvaderstein). Blant inventar og interiør fra middelalderen er krusifiks fra ca. 1150 og 1250, en døpefont i kleberstein fra 1200-tallet og kalkmalerier fra 1300-tallet.

Kontaktinformasjon

Adresse Kirkeveien 280, 1580 Rygge
Geokoordinat (WGS 84) 59.379651, 10.7224798