NAF Reiseplanlegger

Rundelen

Sted

Ved Rundelen står krigsminnesmerker for både svenskekrig og 2. verdenskrig.

Ved gården ved FV16 står en bauta til minne om slaget på Harestuskogen i 1716, da Gregers Granavollen, lensmann fra Gran, holdt 500 svenske dragoner stangen en hel dag med bare 60 mann. Her står også en minnestein for kampene i april 1940 ved Stryken, Harestuvollen og nærliggende Bjørgeseter – med navn på 15 nordmenn som falt.

Kontaktinformasjon

Adresse 2743 Harestua
Geokoordinat (WGS 84) 60.2438888, 10.692404