NAF Reiseplanlegger

Rundebranden fuglefjell

Sted
Per Roger Lauritzen

Rundebranden er Norges sørligste og lettest tilgjengelige fuglefjell.

I fuglekoloniene og den 300 m stupbratte Rundebranden er det tidligere observert 240 forskjellige arter og 170 000 hekkende par, men i dag er bestandene på kraftig tilbakegang. De vanligste artene nå er havsule, lomvi og storjo.  Det er innført strenge fredningsbestemmelser: 15.3.–31.8. er det forbudt å gå inn i selve fuglekoloniene. Det er likevel lett å studere fuglene på avstand.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 62.4040772, 5.62415299999998