NAF Reiseplanlegger

Røssdalen friluftsområde

Sted

Røssdalen er Forsand kommune sitt mest attraktive friluftsområde

Røssdalen er Rogaland sin mest populære og urørte dal. Som en mektig arm skjærer dalen inn mot høyfjellet fra Øvre Espedal, for så å gli over i Frafjordeiene landskapsvernområde. Botanisk sett er Røssdalen den mest interessante delen av Frafjordheiene. Floraen her er ganske unik, det vokser krevende planteslag som er sjeldne andre steder, som for eksempel det varmekjære lindetreet. Hele dalen er preget av et enormt mangfold av planter, fugler og dyr. Området er et sjeldent villmarksterreng. Spesielt synlige er de mange styvingstrærne man finner innover dalen. Går man forbi selve sletta kommer man til det majestetiske Fossjuvet. Røssdalen er helt særegen i rogalandsk natur, med klart vann, stupbratte fjell, bortimot ufremkommelig ur med kjempesteiner og en trolsk urskog. For fuglekikkere fins det knapt mer artsrike daler i hele Ryfylke. Dalstrekket med Indradalen og Fossgjuvet er preget av geologiske prosesser. Fra gammalt av hadde gårdene i Øvre Espedal felles slåtteteiger på de flate vollene. Også skogen ble brukt. Foruten brensel ble løv av lind og ask regnet som godt vinterfôr. Om vinteren ble ved, høy og løv kjørt på slede om det ikke var mulig å kjøre over islagt vann. Følg RV13 til Lysefjordsbrua, evt. ferje Lauvik/Oanes. Videre over brua og skiltet vei til Øvre Espedalen, ca 18 km fra Forsand. Parkering: Det er opparbeidet parkeringsplass og toalett ved Lona. Fra parkeringsplassen går turen innover på flat stølsvei, delvis litt steinlagte partier, ca en halvtimes gange, 2-3 km før det man kommer til gresslettene langs elva. Røssdalen ligner mest på en frodig park. Røssdalen friluftsområde er utpekt av organisasjonen Norsk Friluftsliv i samarbeid med kommunen.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 63.9592511, 11.6039942