NAF Reiseplanlegger

Røykstova på Laupland

Sted

Røykstova på Laupland er regionens eldste trehus.

Røykstova var opprinnelig et våningshus med åre, og den er datert til slutten av 1500-tallet eller begynnelsen av 1600-tallet. Bygningen er del av Karmsund Folkemuseum, og den står åpen. Like ved står et kårhus fra 1700-tallet.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.1715782, 5.44671330000006