NAF Reiseplanlegger

Røst Bygdetun

Sted

Røst bygdetun består av bolighus, fjøs, rorbuer og kaier bygd i 1860-1900.

Opprinnelig var dette et handelssted. Innholdet i bygningene er så å si intakte og inneholder kulturhistoriske verdier. Røst Bygdetun ble kommunens 1000-årssted. Brygga ble oppført i siste halvdel av 1800-tallet av Jacob Kristiansen. På sitt «fornemste» hadde Brygga foruten hovedbygning og en betydelig jordeiendom også rorbuer, butikk, forsamlingssted (Reiertsalen), poståpneri  og  dampskipanløp. 

Kontaktinformasjon

Adresse 8064 Røst
Geokoordinat (WGS 84) 67.5188206, 12.1273442