NAF Reiseplanlegger

Rørvikfjellet

Sted

Utsikten på Rørvikfjellets høyeste punkt byr på flere breer.

Høyeste punkt på RV13 over Rørvikfjellet ligger 533 moh. Herfra er det utsikt mot Haukedalen, Grovebreen i nordøst og Jostefonn i øst, mens litt av Jostedalsbreen er synlig i horisonten. Stigningen fra Floten har tre slyng med utvidede kurver, og sterkeste stigning er 1:12. Gamleveien er restaurert og skiltet, og er en attraktiv vandrevei til gården Rørvik. Navnet kommer av verbet «ro»; herfra måtte man tidligere ro når man skulle over vannet eller mot Viksdalen.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 61.4020047, 6.22627590000002