NAF Reiseplanlegger

Rondane nasjonalpark

Sted
Per Roger Lauritzen

Rondane er Norges eldste nasjonalpark.

Rondane ble ved kongelig resolusjon av 21. desember 1962 «Naturfreda område, Rondane». Etter den nye naturvernloven av 1970 ble området nasjonalpark, den første i landet. I 2003 ble så nasjonalparken utvidet med 220 km2 til totalt 963 km2. Da ble også den nye Dovre nasjonalpark (289 km2) opprettet nord i området. Sammen med nye landskapsvernområder danner disse et sammenhengende fredet område fra Ringebufjellet til Hjerkinn.
Rondane er det er det nest flittigst besøkte fjellområdet, etter Hardangervidda. 21 dyrearter, 31 hekkende fuglearter og 215 høyere planteslag er påvist i parken.. Rondane er et utpreget høyfjellsområde, 170 km2 ligger i den såkalte høyalpine sone med mange flotte topper over 2000 meter og med Rondeslottet (2178 moh.) som den høyeste. Det er mange spor etter de siste istider, enorme botner, trange juv, store terrasser og dødisgroper i nasjonalparken. Det er også imponerende spor etter fangstkultur, ofte sammen med bueskytterstillinger. I Vuludalen alene er det registrert 160 fangstgraver og 30 gravhauger, bl.a. kvinnegrav fra ca. 700 e.Kr. Informasjon om parken finner du på turistkontorene på Ringebu, Vinstra, Otta og Dombås.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 61.8926802, 9.46434309999995