NAF Reiseplanlegger

Romsa friluftområde

Sted

Romsa er Vindafjord kommune sitt mest attraktive friluftsområde.

Romsaøyene består av to store og flere mindre øyer. Det er kort vei til Ølen og Bjoa med båt. Hele dette øyriket er friområde. Det er flere brygger rundt om på øyene og båtfester i svabergene. I tillegg er det bål- og badeplasser. Gamle ferdselsveier fra den tiden da det bodde mye folk her, er i dag blitt gode turveier i gammelt kulturlandskap. Kontakt Turistinformasjonen i Ølen dersom du ønsker mer info: tlf. 48258558. Romsa friluftsområde er utpekt av organisasjonen Norsk Friluftsliv i samarbeid med kommunen. 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.6578655, 5.71976640000003