NAF Reiseplanlegger

Romedal kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Noe av inventaret i Romedal kirke var tidligere på Norsk Folkemuseum.

Høyreiste Romedal kirke er en langkirke i mur fra 1887, tegnet av G. Schüszler. Prekestol og altertavle er fra 1600-tallet og ble tilbakeført til kirken i 1965, etter en periode på Norsk Folkemuseum. De er begge skåret av Johannes Larsen Skraastad, som har gjort tilsvarende i Vallset kirke. Dagens kirke på Romedal erstattet en kirke fra ca. 1250, Peterskirken. Romedal allmenning er landets største bygdeallmenning.

Kontaktinformasjon

Adresse Skytragutua 32, 2334 Romedal
Geokoordinat (WGS 84) 60.7516626, 11.261297