NAF Reiseplanlegger

Rolset Gård

Sted

Rolset gård er en autentisk gård fra slutten av 1800-tallet og en av få bevarte trønderske firkant-tun.

Rolset gård ligger langs RV705 ved elva Nea i Øverbygda, ca. 8 km fra Selbu sentrum i retning Tydal. Gården var bebodd til 1993 og husene med innbo står slik siste eier forlot det. Selbu kommune kjøpte anlegget i 1985 og etablerte museum her midt på 90-tallet. Anlegget er et større gårdsanlegg med 7 bygninger, våningshus, låve, stall og fjøs, og danner et typisk lukket, trøndersk firkanttun. Inventaret og gjenstandssamlingen består av møbler, husgeråd, tekstiler, verktøy, redskaper, sleder, vogner og landbruksmaskiner, deriblant Selbus første traktor. Rolset gård leies ut til overnatting. Ta kontakt med Selbu kommune.

Kontaktinformasjon

Adresse 7580 Selbu
Geokoordinat (WGS 84) 63.1854548, 11.1873166