NAF Reiseplanlegger

Rollag stavkirke

Sted
Sven Grotdal

Rollag stavkirke er trolig bygd mellom 1150 og 1200.

Rollag kirke er en enkel, enskipet stavkirke. Kirken beholdt sin
opprinnelige form fram til rundt 1660, da den ble bygd om til korskirke. I dag
er det stort sett bare de fire hjørnestavene som er igjen fra det opprinnelige
kirkebygget. Lafteveggene i koret har påmalte søyler og buer i gilde farger, og
altertavlen fra 1670 er et praktstykke i barokkstil. Det blåmalte kirkerommet
har veggmalerier og flere presteportretter fra 1600–1800-tallet. Kirken er åpen
om sommeren.

Kontaktinformasjon

Adresse 3626 Rollag
Geokoordinat (WGS 84) 60.021054, 9.27314780000006