NAF Reiseplanlegger

Røed Gård

Sted
Per Roger Lauritzen

Herregården Røed Gård på Jeløya er blitt en kulturell smeltedigel.

Den store hovedbygningen på Røed er fra tidlig på 1700-tallet. Til gården hører 200 dekar dyrket mark, 300 dekar skog og egen strandlinje med lakserett. Og ved husene ligger en renessansehage med lysthus og fiskedam. Røed gård byr ellers utstillinger med «egne» kunstnere og andre, kafé, små butikker, rosehage og konserter. Flere verksteder har den innholdsrike gården også plass til.

Kontaktinformasjon

Adresse Biørn Biørnstads vei 27, 1519 Moss
Geokoordinat (WGS 84) 59.431531, 10.6002013