NAF Reiseplanlegger

Roa

Sted

Roa er senter i Opplands sørligste kommune, dels preget av nærheten til Oslo.

Folketallet i Lunner har vokst jevnt nesten hele tiden etter 1900 – med 5,3 % i perioden 2002-2012. Veksten skyldes primært nærheten til Oslo, både gjennom mulighetene for arbeidsreiser og for utvikling av lokalt næringsliv. Flere nye store boligfelter er basert på utpendling, og nærmere 70 % av de yrkesaktive jobber utenfor kommunen. I jordbruksområdene i nord og langs RV4 er det tett bosetning, med konsentrasjon omkring jernbanestasjonene, med tettstedene Roa, Lunner, Grua og Harestua. Før Bergensbanen ble lagt om Drammen og Vikersund til Hønefoss, gikk banen om Roa. I dag går bare Gjøvikbanen gjennom Lunner kommune.

Kommunesenteret Roa er på et vis delt. Jernbanestasjonen ligger høyt i bygda, mens rådhuset ligger i dalbunnen ved Sand, der E16 og RV4 skiller lag. Navnet Roa kommer av gmln. «ro», avsidesliggende sted. Flere steder i Lunner er viktige innfallsporter til Nordmarka fra nord – blant annet Mylla, Svartbekken og Stryken.

Kontaktinformasjon

Adresse 2740 Roa
Geokoordinat (WGS 84) 60.2952787, 10.6101265