NAF Reiseplanlegger

Rjåneset

Sted

Fram til Eiksundsambandet åpnet i 2008, var Rjåneset travelt fergested.

I dag er neset ved sørenden av Vartdalsfjorden først og fremst assosiert med sitt friluftsområde med badeplass og småbåthavn, med flott utsikt over fjordlandskapet. Navnet kommer av «rjå», kornstaur, gml. fergested. Raudøyna og Raudøyholmen utenfor Rjåneset er et vernet friområde som er tilrettelagt for funksjonshemmede. Her beiter villsau, og her finnes blant annet Norges største rododendron og en fredet kristtornskog.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 62.2498759, 5.96955630000002