NAF Reiseplanlegger

Risør

Sted
Per Roger Lauritzen

Risør, «den hvite by ved Skagerak», er en av Europas best bevarte trehusbyer.

isør er en av Sørlandets eldste byer. Hollendernes tømmerfart fra 1400–1500-tallet gjorde den til ladested under Skien i 1630, da med navnet «Øster-Riisøer». Da Kristiansand ble grunnlagt i 1641, beordret man Risørs borgere å flytte dit, en henstilling som ikke ble fulgt. I begynnelsen av det 18. århundre hadde Risør større tollinntekter enn Kristiansand, hvilket førte til at byen i 1723 fikk kjøpstadsrettigheter. I krigstiden 1808–14 utfoldet byen en ganske livlig kaperfart. I løpet av det 19. århundre fikk byen en anselig seilskuteflåte, men ved overgangen til damp gikk flåten sterkt tilbake. Etter bybrannen i 1861, da 248 bygninger brant ned til grunnen, ble Risør nyregulert, unntatt strøket rundt kirken og på Tangen.

Risør har et spesielt aktivt kunstnermiljø. Galleri Villvin har utsalg for nordisk kunsthåndverk. Risør Kunstpark er helårsåpen galleri med skiftende utstillinger, 14 atelierer for profesjonelle kunstnere, samt kafè og kulturrangementer. Acanthus er en kunstindustribedrift med keramisk håndverksproduksjon som er åpen for publikum, med eget barne- og familieverksted i sommersesongen. Acanthus Skulpturpark er en del av anlegget. Sommeråpne Galleri Branntårnet, på Bønsheia med sti fra sentrum, har også flott utsikt. Embla Design er et smykkeverksted med utsalg i sentrum.

Kontaktinformasjon

Adresse 4950 Risør
Geokoordinat (WGS 84) 58.7193621, 9.22321149999993