NAF Reiseplanlegger

Rinnleiret naturreservat

Sted

Rinnleiret naturreservat er et viktig område for strandeng, våtmark, kulturlandskap og som friluftsområde.

Sør for Verdalselvas utløp i fjorden har elva lagt opp store løsmasser på Verdalsøra og Rinnleiret, og i lavlandet innover fra fjorden og i de brede dalene ligger mektige leiravsetninger opp til ca. 200 moh. Reservatet ligger i både Levanger og Verdal kommune og er klassifisert som internasjonalt Ramsarområde. Det vernete området inngår i et større deltaområde med 130 registrerte, ulike plantearter og pr 2011 er det registrert omlag 225 fuglearter her. Våtmarksområdet er en viktig trekklokalitet for fugl, og det har fuglestasjon.

Kontaktinformasjon

Adresse 7600 Levanger
Geokoordinat (WGS 84) 63.7714808, 11.4371097000001