NAF Reiseplanlegger

Ringnes gård

Sted
Per Roger Lauritzen

Storgården Ringnes gård har røtter tilbake til senmiddelalderen.

Med unntak av et par korte avbrudd på 1800-tallet har gården på vestsiden av Krøderen tilhørt slekten Ringnes siden senmiddelalderen, og dette gjør Ringnes går til et av landets eldste odelsgods. Blant annet har bryggerieierne Amund Ringnes (1840–1907) og Ellef Ringnes (1842–1929) vokste opp her.

Gården har på sitt største omfattet et totalareal på ca. 50 000 daa, hvorav ca. 500 daa dyrket mark og 38 000 daa produktiv skog. Den gamle hovedbygningen er oppført i 1812 og siden restaurert to ganger, og anlegget omfatter også flere andre gamle bygninger. Blant disse er to fredete stabbur fra begynnelsen av 1600-tallet, som er flyttet hit fra Numedal. Fra 2002 drives er stedet drevet som kurs- og konferansesenter.

Kontaktinformasjon

Adresse 3536 Noresund
Geokoordinat (WGS 84) 60.2561085, 9.61627039999996