NAF Reiseplanlegger

Ringerikes Museum

Sted
Per Roger Lauritzen

Eventyrsamleren Jørgen Moe er blant hovedpersonene på Ringerikes Museum.

Distriktsmuseet for Ringerike og Hole holder til i den gamle prestegården ved Norderhov kirke. Moe var fra gården Mo i Hole, og museet har samlet flere enn 500 gjenstander fra hans liv og virke. Også kollega P. Chr. Asbjørnsens skreppe og stav er utstilt.

Den andre store historiske personen som får spesiell oppmerksomhet på museet, er Anna Colbjørnsdatter, som lokket en svensk avdeling i bakhold under slaget ved Norderhov i 1716. En egen svenskestue er laget, og det kan ses kulehull. Ektemannen hennes, presten Jonas Ramus, har også sitt eget rom – innredet som prestegårdskontor. Nyere krigshistorie ivaretas gjennom et hjemmestyrkemuseum for avsnitt 142, Hallingdal, Hadeland og Ringerike, med cellen Ho-Ho fra Krokskogen.

I en stor kunsthistorisk samling finnes blant annet landets største ikonsamling utenom Nasjonalgalleriet.

Kontaktinformasjon

Adresse Norderhov, 3512 Hønefoss
Geokoordinat (WGS 84) 60.1296994, 10.2689095000001