NAF Reiseplanlegger

Rindal ski- og bygdemuseum

Sted
Per Roger Lauritzen

Viktigste kulturminne i Rindal er bygdemuseet, med egen skiavdeling.

Rindal Bygdemuseum består av i alt 14 bygninger, og har ca. 2500 utstillingsgjenstander. Løsetlåna fra 1600-tallet er det sentrale bygget.  Med Rindals fire skifabrikker som utgangspunkt fortelles lokal og nasjonal skihistorie i Heggemsfjøset fra 1780. Museet er åpent medio juni–medio aug. Det er guiding på bestilling utenom sesong. Museet har og egen utmarksavdeling i Fossdalen.

 

 

Kontaktinformasjon

Adresse Igltjønnhaugen,  6657 Rindal
Geokoordinat (WGS 84) 63.0572168, 9.21154990000002