NAF Reiseplanlegger

Repvåg

Sted
Per Roger Lauritzen

Det gamle fergestedet Repvåg er også et gammelt handelssted.

Repvåg var en del av forbindelsen mellom Magerøya, med Honningsvåg og Nordkapp, fram til fastlandsforbindelsen FATIMA åpnet i 1999. Historisk er Repvåg en av de viktigste havnene og handelsplassene i Finnmark, spesielt under pomorhandelen med Russland inntil år 1917. Det nordsamiske navnet er Reiffváhki.

Kontaktinformasjon

Adresse 9768 Repvåg
Geokoordinat (WGS 84) 70.7468152, 25.6722061