NAF Reiseplanlegger

Rauland kyrkje

Sted
Per Roger Lauritzen

Rauland kyrkje har et neder-rhinsk krusifiks fra omkring 1200.

Kirken i Raulandsgrend er en korskirke i tre fra 1803, som er bygd over en gammel stavkirke ved Totak. Byggmester var Jarand Rønjom fra Åmotsdal, som også bygde Vinje kyrkje sju år tidligere. Ved kirken ligger billedhuggeren Dyre Vaas grav og hans barneskulptur over søsteren Sissels grav. Her står også en minnestein over Myllarguten, Torgeir Augunsson, samt Tor Vaas relieff «Førnesbrunen». Under svartedauden fraktet hesten lik fra Møsstrond til Rauland kirke. På den siste turen var det eieren som lå død på lasset. Men Førnesbrunen kom fram, døde så og ble begravd i Hestedokk, like utenfor kirken. På den eldste gården i Raulandsgrend står Nidgardsloftet fra ca. 1325.

Kontaktinformasjon

Adresse 3864 Rauland
Geokoordinat (WGS 84) 59.7162747, 7.99897039999996