NAF Reiseplanlegger

Ramsund orlogsstasjon

Sted

Ramsund orlogsstasjon er forsyningsbasen til Sjøforsvaret i Nord-Norge.

I 1912 bevilget stortinget 900.000 til etablering av sjøforsvarbase i Ramsund, for å beskytte Ofotbanen. Samme år startet etableringen og oppbyggingen av det nåværende Ramsund orlogsstasjon. Anlegget ble opprettet for å sikre malmbanen fra Bjørnefjell til Narvik, samt beskyttelse mot inntrengere som kunne seile inn i Ofotfjorden, Ramsund og Tjeldsundet. Ved orlogsstasjonen i Ramsund er det plassert et minnesmerke av historisk tyngde fra 2. verdenskrig, ankeret fra panserskipet ”Norge” som ble senket i Narvik 9. april 1940. 

Kontaktinformasjon

Adresse 9442 Ramsund
Geokoordinat (WGS 84) 68.4941751, 16.5110944