NAF Reiseplanlegger

Rambergelv

Sted

Ved Rambergelv lå Andenes tidligere.

Tuftene av det opprinnelige Andenes fra før 1300 lå her. Havnen var da i elveosen, men ble ubrukelig under landets heving og flyttet til nåværende Andenes. Funn indikerer bosetninger mellom yngre og eldre jernalder, 500–700 e.Kr. Avkjøring FV82. Nasjonal turistvei følger denne til Andenes.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 69.2977431, 16.0493573