NAF Reiseplanlegger

Rakkestad kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Rakkestad kirke er en romansk middelalderkirke, antakelig bygget ca. 1200.

Kirken er første gang nevnt i skriftlige kilder i 1370. I 1875 ble kirken vesentlig om- og påbygd, korbuen ble revet, vinduene utvidet, og det ble oppført et nytt tårn der våpenhuset tidligere hadde stått. Samtidig ble takrytteren revet, denne kan sees på en akvarell fra 1832, som henger i kirken i dag. Det finnes også en minneplate over heltepresten Østen Bårdsen, som slo svenskene under sjuårskrigen.

Kontaktinformasjon

Adresse 1890 Rakkestad
Geokoordinat (WGS 84) 59.4108482, 11.3693228