NAF Reiseplanlegger

Råde kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Råde kirke har beholdt kjernen sin fra 1185 og er fredet.

Et nyere tårn i den ene enden ruver, men steinkirken fra middelalderen består. Et dåpsfat fra 1500-tallet er det eldste kirken har av inventar. En overmalt altertavle fra 1638 ble fargerestaurert på 1950-60-tallet. Rundt 1730 ble det bygd til et gravkapell for familien Lützow på nordsiden av koret. Sør for kirken ligger en gammel prestegård. Ca. 300 m sør for kirken ligger to steinsetninger fra eldre jernalder, med rester av en tredje steinsetning i skogen like ved. Steinsetningene er gravminner, ikke et gammelt tingsted. Fra Råde kirke går det merket sti til et populært utsiktstårn i Fugleleiken.

Kontaktinformasjon

Adresse Sarpsborgveien 34, 1640 Råde
Geokoordinat (WGS 84) 59.3461861, 10.8938197