NAF Reiseplanlegger

Pyramiden skulpturpark

Sted
Per Roger Lauritzen

Pyramiden skulpturpark i Asker består av kulturhus med galleri, bibliotek, kino, konsertsaler og ungdomsscene og områdets hovedinstallasjon;"Askerpyramiden"

Pyramiden skulpturpark ligger i parkområdet utenfor Asker kulturhus, stedet kalles også Bakerløkka, som viser til bakeriene som historisk sett har vært knyttet til dette området. Pyramiden beskriver Askers geologiske historie og er satt sammen med ulike lag med steinsortene gneis og granitt.  Parken ble påbegynt i 1999 og ferdigstilt i 2001. Arkitekt for anlegget var Økaw arkitekter AS og 13.3 Landskapsarkitekter AS. 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.836257, 10.4333825