NAF Reiseplanlegger

Prestestranda

Sted

Prestestranda er viktigste kulturminne i Drangedal kommune

Prestestranda eller ”Gamle Stranda”, ligger i nordenden av innsjøen Øvre Toke er det  gamle, opprinnelige sentrumet i Drangedal. Stedet ble først utbygget etter at jernbanestasjonen ble lagt der da Sørlandsbanen kom til bygda i 1927. Stedet lå på prestegårdens grunn, derav navnet. Drangedal kirke ligger her.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.0972529, 9.05003039999997