NAF Reiseplanlegger

Prestesteinsvatnet

Sted
Per Roger Lauritzen

Prestesteinsvatnet med Prestesteinsdammen er en av flere kraftverksdammer på Sognefjellet.

Gjennom fjellheimen er det så slått nesten 100 km med vanntunneler.  Disse bringer vannet ned til kraftstasjonen som ligger inne i fjellet i Fortun. Fortun/Granfasta produserer årlig ca. 1,4 TWh. Det er bra fiske i Prestesteinsvatnet.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 61.5629159, 7.99336140000003