NAF Reiseplanlegger

Prestegårdshagen på Laskestad

Sted
Per Roger Lauritzen

Prestegårdshagen fra 1870-tallet har verdens nordligste viltvoksende hasselskog. 

Prestegårdshagen på Laskestad ble anlagt av Johan Carl Richard Wisløff i den tida han virket som sogneprest i Steigen (fra 1871) og prost i Nordre Salten Prosti (fra 1884) fram til sin død i 1893. Prestegårdshagen har bl.a. asal, blodbøk, eik og lønn. Stedet er åpent for publikum. Prestegårdshagen ligger like nedenfor prestegården på Laskestad. 

Kontaktinformasjon

Adresse 8289 Engeløya
Geokoordinat (WGS 84) 67.9261514, 15.0190757