NAF Reiseplanlegger

Portør

Sted

Portør er et av Kragerøs mest populære turmål.

Levangshalvøya ligger på utsiden av Stølefjorden og ytterst der ligger Portør, en populær plass å besøke sommerstid, med hytter og overnattingsbedrifter. Portør er en gammel uthavn som ble nevnt allerede på 1100-tallet i kong Sverres saga. Da seil stod for fremdriften var det viktig med gode havner ytterst mot leia. Der kunne seilskutene raskt søke ly om uvær nærmet seg, og der kunne de raskt komme videre når forholdene bedret seg. Portør var også lenge en viktig loshavn. På det høyeste punktet i området, 22 m o.h., står det et vaktbu som sannsynligvis er helt fra Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800-tallet. Vaktbua ble brukt både av losene og tollerne, og like ved er det risset inn en kompassrose i fjellet, den ble sannsynligvis brukt for å finne ut retningen mot det skipet losen skulle hjelpe eller tolleren skulle inspisere.  Ved den restaurerte vaktbua står det også en kopi av en såkalt optisk klaffetelegraf som også ble brukt under Napoleonskrigen. Med den kunne man sende ganske detaljert beskjeder videre fra telegraf til telegraf langs kysten.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 58.8028483, 9.427955