NAF Reiseplanlegger

Porsgrunn

Sted

Industribyen Porsgrunn har gjort mye for å rense elva og gjøre byen bedre.

Porsgrunn var navnet på en av tre små øyer som lå der kjøpesenteret Down Town er i dag. Byen ble beskrevet som havn i opptegnelser på 1500-tallet, men vokste fram som havneby for trelast på 1600-tallet. Flytting av tollboden fra Skien til Porsgrunn i 1653 førte til ytterligere oppblomstring av havnen, og byen utviklet seg til et ladested med stadig økende handels- og håndverksvirksomhet. I 1807 ble Porsgrunn kjøpstad under Skien og i 1842 selvstendig kjøpstad. Industrien skjøt fart på 1800-tallet med skipsbygging og sagbruksvirksomhet. Nødvendig omstilling i næringslivet mot slutten av 1800-tallet førte til etableringen av Porsgrunds Porselænsfabrik AS, med første produksjon i 1887. I perioden 1910–20 kom også jern- og metallindustrien. I 1928 anla Norsk Hydro sitt betydelige fabrikkanlegg på Herøya for produksjon av kunstgjødsel, og det store anlegget fikk stor betydning for byens utvikling. Porsgrunn fikk sin første bru over elva i 1891. Porsgrunn kommune og industrien har de siste tiårene investert betydelige summer i miljøtiltak som kloakkrensing og bedret vannkvalitet.

Bratsberg Brygge er en ny og spennende bydel med flott bryggemiljø, forretninger og restauranter på fortausnivå. Det er bygd kanal inn mot Storgata, med skulpturer laget av Marit Bente Nordheim. Ved «ælva» er det flere utearealer. Porsgrunn har bevart flere gamle bygninger: Tollboden fra 1661, på bymuseet, byens eldste hus, museum for Porsgrund Porselæn. Persegården, Klyvegt. 9, nær bruhodet på vestsiden, er fredet i et særpreget miljø med arkitektur fra 1700- og 1800-tallet. Michel Seylmagers hus, ved elva nær Rådhuset, stammer fra tidlig på 1700-tallet og er restaurert. Huset er fredet og under bymuseets forvaltning.

Tre kirker i Porsgrunn er verdt å nevne: Vestre Porsgrunn kirke er en tømret langkirke fra 1758, med eksteriør med stildetaljer i barokk og interiør i rokokko. Østre Porsgrunn kirke er en korskirke fra 1760, restaurert 1962; de gamle tømmerstokkene ble avdekket, og interiøret fikk mer opprinnelige farger. Kirken har stort orgel og epitafium over kirkens første prest, J.H. Monrad. Den katolske kirke, Vår Frues kirke fra 1899, er i dragestil og Telemarks eneste katolske kirke. Den ble bygd da katolske arbeidere kom fra Böhmen for å jobbe på Porsgrunds Porselænsfabrik.

Kontaktinformasjon

Adresse 3920 Porsgrunn
Geokoordinat (WGS 84) 59.1387042, 9.65568659999997