NAF Reiseplanlegger

Porsangerfjorden

Sted
Per Roger Lauritzen

Den 131 km lange Porsangerfjorden (Porsangen) er Finnmarks lengste.

Fjorden er Norges sjette lengste og strekker seg fra munningen mellom Magerøya og fuglefjellet Sværholtklubben og inn til Lakselv i fjordbunnen. De siste par tiårene har fjorden blitt nesten tom for fisk. Til gjengjeld har kongekrabben overtatt, og det drives nå betydelig kommersiell fangst av delikatessen i fjorden. Men utbredelsen av kongekrabben har også sine negative sider, både ved at den tar for seg av bunndyr og yngel, og ved at den ødelegger garn. Lokalt kalles den gjerne russekrabbe, med hentydning til utbredelsens startpunkt ved en havforskningsstasjon på Kolahalvøya.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 70.4771719, 25.2192737