NAF Reiseplanlegger

Pikefossen

Sted
Wikipedia

Pikefossen er det høyeste fossefall (8 meter) i Alta-Kautokeinovassdraget.

Navnet kommer av et sagn om en samisk jente som gjetet rein mens eierne var bortreist. Hun mistet flokken på isen like ovenfor fossen, isen brast, og hele reinflokken druknet. Da reineierne kom hjem og så dette, kastet de tjenestejenta i fossen. Her finnes rasteplass med toaletter. Det er god utsikt til fossen fra rasteplassen ved RV93.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 69.249627, 23.6127567999999