NAF Reiseplanlegger

Perspektivet Museum

Sted

Perspektivet Museum ligger i en praktfull empiregård fra 1838 med faste utstillinger fra byens historie.

Perspektivet Museum viser utstillinger fra bl.a. pomorhandel (handel drevet i Finnmark og Troms av russiske kjøpmenn fra Kvitsjø-området fra 1700-tallet frem til 1917. Pomor betyr «ved havet» og blir brukt som betegnelse på en sjøfarer på havet i nord - en russer som har sitt tilholdssted ved Kvitsjøen). I tillegg finnes en utstilling om forfatteren Cora Sandels liv. Cora Sandel bodde her i sine ungdomsår. I tillegg vises tidsaktuelle vandreutstillinger.

Kontaktinformasjon

Adresse Storgata 95, 9006 Tromsø
Geokoordinat (WGS 84) 69.6523266, 18.9592336000001