NAF Reiseplanlegger

Patterødkrysset

Sted

I Patterødkrysset tar RV19 til Moss og Vestfold av fra E6.

Fra krysset – som er avkjøring nr. 14 på E6 - går RV19 gjennom Mosseporten til Moss sentrum, 3 km. RV19 inkluderer fergesambandet Moss–Horten og forbinder dermed E6 i Østfold med E18 i Vestfold. I Patterødkrysset er det også avkjøring for FV120 gjennom Våler mot Elvestad i Hobøl og E18 Oslo–Ørje.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.4465831, 10.7017969