NAF Reiseplanlegger

Paradisbakkene

Sted
Sven Grotdal

De restaurerte Paradisbakkene fra 1665 er del av en gammel ferdselsvei.

Den gamle ferdselsveien Oslo–Drammen er en rest av det opprinnelige anlegget fra Frederik IIIs tid. Den bratte strekningen Paradisbakkene, like ved Lier bygdetun, er restaurert og gir flott utsikt over Lierbygdene fra toppen. Veien til Gjellebæk skanse er restaurert i 1990, etter forskansninger fra 1716 mot Karl XIIs fremrykning.

Kontaktinformasjon

Adresse 3400 Lier
Geokoordinat (WGS 84) 59.7968428, 10.2574212