NAF Reiseplanlegger

Øysand

Sted

På Øysand, der Gaula møter fjorden, ligger Trøndelags lengste badestrand.

Øysand er en flat halvøy ved E39, helt nord i Melhus kommune, i hovedsak jordbruksareal. Elva Gaula renner på østsiden og nordsiden, mens fjorden (Gaulosen) ligger på vestsiden, hvor det ligger en stor og langgrunn strand. Litt av halvøya er landskapsvernområde med fugletårn. Også navnene Øysanden og Øysandan brukes.

Kontaktinformasjon

Adresse Gamle Kongevei 56, 7224 Melhus
Geokoordinat (WGS 84) 63.3272458, 10.2137368