NAF Reiseplanlegger

Øymark kirke

Sted

Øymark kirke er en trekirke fra 1879.

Kirken var opprinnelig en stavkirke, i 1725 erstattet av tømmerkirke som brente 1875. Ny trekirke innviet 1879. Øymark kirke ligger i Øymark sokn i Østre Borgesyssel prosti. Kirken har langplan og 350 sitteplasser. Fram gjennom hele 1900-tallet er kirken blitt tatt godt vare på blant annet gjennom stadig oppussing.  En større restaurering fant sted i 1961. Vernestatus er ikke vernet. Arkitekt er G.B. Kielland. Gravkapellet ble innviet 1930. Øst for kirken ligger Øyestad gård som var prestegård i middelalderen, og mellom gården og kirkegården går veien Ørje-Halden. Det går et sagn om en ulykkelig jente i bygda som druknet seg i sjøen. I henhold til datidens skikk skulle ikke slike gravlegges før etter solnedgang, ei heller bæres gjennom kirkeporten, men løftes over kirkemuren. Det ble ikke ringt i klokkene eller satt opp gravkors. Sagnet forteller at på graven til jenta vokste det opp et asketre. Da treet hadde vokst seg stort, ble det hogd for å brukes til ved i kirken. Da denne veden ble brukt, brant kirka under en gudstjeneste i 1875. 

Kontaktinformasjon

Adresse Haldenveien 702, 1870 Marker
Geokoordinat (WGS 84) 59.4183804, 11.6672608