NAF Reiseplanlegger

Øyerendeltaet

Sted
Per Roger Lauritzen

Øyerendeltaet tilbyr gode padlemuligheter i et naturreservat.

Området ble fredet som Nordre Øyeren naturreservat i 1975, og fikk status også som ramsarområde i 1985 pga. dets viktighet som rasteområde for hekkende fugler som ender, gjess, svaner og vadere. Hele 267 ulike fuglearter er observert her. Området er dessuten rikt på sump- og vannplanter med sine 325 arter, bever er et vanlig syn, og insektlivet er rikt. Deltaet er Nord-Europas største innlandsdelta. Bading ved Gansvika badeplass og i Hvalstjern.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.9036462, 11.1617333