NAF Reiseplanlegger

Øyeren

Sted
Per Roger Lauritzen

Øyeren er Norges niende største innsjø.

Vårflom har folk langs Glomma levd med i hundrevis av år. Flere utbedringer har gjort faren for storflom mindre. Godt fiske, særlig gjeddefisket i nordenden av Øyeren er spennende, og noen av Norges største gjedder er fanget her. Øyeren har flest fiskeslag i Norge: bekkeniøye, ørret, harr, sik, lagesild, laks, krøkle, gjedde, mort, gullbust, stam, vederbuk, asp, laue, flire, brasme, ørekyt, karuss, nipigget og trepigget stingsild, lake, hork, abbor, gjørs og steinulke, altså 25 av de 30 artene som forekommer i Norge. Ålen er visstnok utryddet.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.7761103, 11.2024692