NAF Reiseplanlegger

Østre Greverud gård

Sted

Østre Greverud gård, med sin idrettspark, ble trolig ryddet allerede i middelalderen.

I dag huser den store gården Østre Greverud idrettspark med idrettshall, kunstgressbane, grusbane, skateanlegg, lysløype, privat golfbane og tilgang til marka. Tre verneverdige bygninger står fortsatt på gården: Drengestua og en sidebygning fra 1904 og et stort stabbur fra 1918. Kongeveien der gården ligger, er del av den Fredrikshaldske kongevei Kristiania–Halden–Sverige–København. Avkj. fra FV152 under jernbanen.

Kontaktinformasjon

Adresse Kongeveien, 1415 Oppegård
Geokoordinat (WGS 84) 59.7770136, 10.8151882