NAF Reiseplanlegger

Østerhaug gård

Sted
Per Roger Lauritzen

Gården Østerhaug har en historie som går tilbake til midten av 1500-tallet. Ved Østerhaug finnes det også gravfunn fra vikingtiden.

Gården har våningshus fra 1903, 100 meter lang låve, bygdas største uthus. Bebyggelsen på Østerhaug har vært omfangsrik og varierende. To bygninger fra Østerhaug finnes i dag på Glomdalsmuseet.

I Elverum var det ved inngangen til vikingtiden dannet to bygdelag, Heradsbygd og Hernes. De hadde viktige felles institusjoner som hov, tingsted og handelsplass. Gravfunn og gravfelt i tilknytning til den gamle gårdbebyggelsen viser oss et samfunn med jevnt gode kår. Øks, sverd, spydspisser og skjoldbuler er gjengangere i gravfunnene i Elverum. Den største bevarte gravhaugen i Elverum finner vi på Østerhaug i Heradsbygd, mens de største bevarte gravfeltene ligger i Hernes.

Kontaktinformasjon

Adresse 2415 Heradsbygd
Geokoordinat (WGS 84) 60.8378797, 11.6107774