NAF Reiseplanlegger

Østby kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Østby kirke er en trekirke fra 1940.

Kirken har langplan og 100 sitteplasser. En minnestein med portrettrelieffer av tre lokale diktere står på kirkegården: Ole Haugen-Flermoe, Einar Skjæraasen og Halvor Floden.

Kontaktinformasjon

Adresse 2423 Østby
Geokoordinat (WGS 84) 61.2554358, 12.5308789000001