NAF Reiseplanlegger

Oslofjordtunnelen

Sted
Per Roger Lauritzen

Den 7252 meter lange Oslofjordtunnelen er Europas nest lengste under havnivå.

Den undersjøiske tunnelen er en del av Oslofjordforbindelsen (RV23), som går mellom E6 på østsiden og E18 på vestsiden av Oslofjorden. Det til sammen 26,5 km lange veianlegget, med seks tunneler og åtte arkitekttegnede bruer, ble åpnet i juli 2000. Tunnelene har mobildekning. 212 meter lange Bråtan bru i Frogn er lengst av bruene.

Oslofjordtunnelen går 134 muh. og har en største stigning på 7 %. Den har kunstnerisk utsmykning i form av farget lys som danner mønster på veggene, inspirert av kamskjell i Oslofjorden. I tillegg til at fargespillet gir en spennende reiseopplevelse, skal fargene markere tunnelens ulike soner og på den måten ha en gjenkjennelseseffekt. Tunnelportalen på vestsiden er utført i Røyken-granitt, mens den lokale gneisen er benyttet på østsiden. Bomstasjonen er plassert på Måna i Frogn.

Under byggingen av Oslofjordforbindelsen ble det lagt stor vekt på å tilpasse veien til terrenget. Turen gjennom Hurum og Røyken gir en god kjøreopplevelse i variert natur, vekslende mellom åpne partier med vakker utsikt og trangere skjæringer med beplantede nisjer. Man har lagt vekt på å benytte den naturlige vegetasjonen, og arbeidet er utført i nært samarbeid med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås. Langs veien finnes inngjerdede forsøksfelt, der universitetet gjør vitenskapelige undersøkelser. Naturlig vegetasjonsinnvandring er en ny metode som fortsatt er under utprøving. Ved to av veiens beste utsiktspunkter er det anlagt romslige rasteplasser med egne parkeringsplasser for tunge kjøretøyer. Det er tatt utgangspunkt i det eksisterende terrenget – og ved å følge stier som tilsynelatende alltid har vært der, finner man idylliske, usjenerte spiseplasser, med og uten utsikt, etter ønske. Møbler og toalettanlegg er spesialdesignet, selv avfallskurvene glir flott inn i helheten. Begge rasteplassene har utsiktstårn.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.6728997, 10.6279728