NAF Reiseplanlegger

Oslofjordtunnelen

Sted
Per Roger Lauritzen

Oslofjordtunnelen er Europas nest lengste sjøtunnel etter Bømlafjordtunnelen.

Den 7230 meter lange
Oslofjordforbindelsen ble påbegynt 1997 og var ferdig 2000. Den sørger for at
RV23 binder E18 og E6 sammen, og gir Hurum en svært god tilgjengelighet til det
øvrige Østlandet. Tunnelen har i perioder vært stengt på grunn av
vannlekkasjer, ras og sikringsarbeider, og det arbeides med et alternativ

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.6539926, 10.5883233