NAF Reiseplanlegger

Oslo Lufthavn

Sted
colorbox.com

Oslo Lufthavn på Gardermoen er hovedflyplassen for Østlandet, med 13 000 ansatte.

Det som i dag er landets desidert travleste flyplass – med ca. 23 millioner reisende i 2013 – ligger der det tidligere har vært både garnisonsstasjon og militær flyplass. Garnisonen var landets eldste og største, med kontinuerlig drift siden 1740 (unntatt 2. verdenskrig). Den militære flyplassen fra 1942 er revet og integrert i Oslo Lufthavn. Da hovedflyplassen åpnet i 1998, ble åtte verneverdige bygninger flyttet fra flyplassområdet til Sør-Gardermoen (Gardermoen Kultur- og Næringspark).

Reguleringsarealet for Oslo lufthavn er på 13 km2, og prisen var 11,4 mrd. 1992-kroner – i tillegg en omfattende vei- og jernbanebygging til 7,1 mrd. Terminalbygget er på 148 000 m2, tårnet er 91 meter høyt, rullebanene er 3600 og 2950 meter lange, og flyplassen skal utvides med ny pir og 117 000 m2 areal innen 2017.

Det gamle Flymuseet på Gardermoen er flyttet til Bodø. Men et nytt museum, Forsvarets flysamling Gardermoen, er opprettet, som en del av Akershusmuseet. Samlingen består av mer enn 30 fly fra 1912 og fram til dagens moderne jagerfly, samt en rekke særutstillinger som gir et innblikk i norsk militær flyving i krig og fred. Her finnes blant annet Norges første fly, «Start», og uerstattelige klenodier fra 2. verdenskrig. Forsvarsmuseet har det tekniske vedlikeholdsansvaret for flyene. Åpningstiden varierer med årstidene.

Kontaktinformasjon

Adresse Edvard Munchs veg, 2060 Gardermoen
Geokoordinat (WGS 84) 60.1940475, 11.099598